Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από την Τράπεζα της Ελλάδος για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Μέσω της συνεργασίας με μεγάλες ελληνικές και ξένες ασφαλιστικές εταιρείες, βρισκόμαστε δίπλα σας, έτοιμοι να καλύψουμε οποιαδήποτε στιγμή κάθε προσωπική σας ανάγκη, με υπηρεσίες που σας δίνουν λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα και σας προστατεύουν.

Οι προσφερόμενες ασφάλειες του γραφείου μας είναι:

 • Ατομικές Ασφάλειες
  • Ασφάλιση ζωής – Προστασία οικογένειας
  • Συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά προγράμματα
  • Απώλεια εισοδήματος
  • Ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων
 • Ομαδικές Ασφάλειες
  • Ζωής
  • Απώλεια εισοδήματος
  • Σύνταξης
 • Ασφαλιστικά Προγράμματα ειδικά για Δανειολήπτες
  • Ασφάλιση ζωής
  • Ασφάλιση περιουσίας (πυρός – σεισμού ακινήτου)
 • Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων
 • Ασφαλίσεις Σκαφών
 • Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης
 • Ασφαλίσεις Μεταφορών