Η εταιρεία μας παρέχει αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ανταποκρινόμενη στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών µας. Η λεπτομερής μελέτη και κατανόηση των αναγκών σας, καθορίζει τις εργασίες που απαιτούνται να γίνονται σε περιοδική βάση. Ο τρόπος εργασίας μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό γιατί περά από τη λογιστική υποστήριξη παρέχουμε και συμβουλευτική υποστήριξη στους πελάτες μας. Είμαστε Δίπλα σας και προσπαθούμε να συμβάλουμε στο να είναι υγιείς και αποδοτική η επιχείρησή σας.

 

Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες.

 • Επιλογή νομικής μορφής για νεοσύστατες επιχειρήσεις
 • Σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής εταιρείας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές εταιρειών.
 • Ενημέρωση και Τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων Α-Β-Γ κατηγορίας με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους μηχανογράφησης.
 • Υπολογισμός και σύνταξη όλων των δηλώσεων ΦΠΑ , Εισοδήματος κτλ και υποβολή αυτών ηλεκτρονικά
 • Συμβουλές και πλήρης  Φορολογική υποστήριξη.
 • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της και έγκαιρη πληροφόρηση για το ύψος των φόρων, των εισφορών αλλά και των λοιπών υποχρεώσεων προς το κράτος, ώστε να μπορεί η επιχείρηση έγκαιρα να προγραμματίζει τη ρευστότητά της αλλά να κάνει και διορθωτικές κινήσεις.
 • Ενημέρωση του πελάτη από το δικό μας Λογιστικό Γραφείο για όποιες νέες φορολογικές -ασφαλιστικές διατάξεις τον  αφορούν και είναι προς όφελος της επιχείρησης.
 • Φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κλπ

 

Υπηρεσίες προς ιδιώτες.

 • Σύνταξη και υποβολή της δήλωσηςεισοδήματος καθώς και των στοιχείων ακινήτων (Ε1- Ε2– Ε9)
 • Υποβολή αιτήσεων στο Taxisnet για κλειδάριθμο και ενεργοποίηση του λογαριασμού.
 • Άμεσος υπολογισμός και εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη δήλωση.
 • Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο. Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.
 • Καθοδήγηση για τη μείωσητου φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.